Vinice

Vinařství vlastní 3 hektary vinic v polohách Zadní hora a Přední hora. Vinice jsou ošetřovány na biologické bázi (minerály, výtažky z rostlin, apod.). Úrodnost keřů je regulována pod 60 q/ha (pod 40 hl/ha). Práce s révou a sběr probíhají ručně.

Vína musí odpovídat „terroiru“, čili vyjadřovat místo původu spojené s určitou historií, kterou je třeba respektovat. Bohatost a komplexnost takových vín je pak dána skrze biologické, geologické, topografické a klimatické charakteristiky vinné révy a daného místa. Vlastnosti vzniklých vín, které nám příroda nabízí, nemohou být napodobeny, jejich kvalita je nepřenositelnou věcí v produkci zajímavých velkých vín.

Přední hora
Viniční trať Přední, Panský
Výměra vinic 1 ha
Geologické podloží / půdní typ / druh půdy spraš / černozem / hlinitá až písčito-hlinitá
Orientace ke světovým stranám jihozápadní svah
Svažitost 5 – 20 %
Nadmořská výška 200 – 240 m n. m.
Vedení révy střední
Odrůdy Müller Thurgau, Neuburské, Sauvignon, Ryzlink rýnský, Modrý Portugal, Zweigelt, Pinot Noir
Zadní hora
Viniční trať Zadní
Výměra vinic 2 ha
Geologické podloží / půdní typ / druh půdy spraš / černozem / hlinitá
Orientace ke světovým stranám jihozápadní a východní svah
Svažitost 5 – 17 %
Nadmořská výška 200 – 250 m n. m.
Vedení révy střední
Odrůdy Chardonnay, Pinot gris, Tramín červený