Víno 66,6 a nic navíc (Velkobílovická výstava vín)

Srdečně Vás zveme na výstavu vín, která svým zaměřením a rozsahem nemá v České republice obdoby.

4. ročník této speciální sekce při velkobílovické výstavě vín, představí vína, u kterých může být ve sklepní technologii použit pouze bentonit a síření s max. hodnotou 66,6 mg/l veškeré SO2. Ve vinicích se preferuje ošetřování na bázi organických či BD postupů, popřípadě dle Charty Autentistů.

Více v preambuli:
Toto volné uskupení vinařů si klade za cíl vytvořit terroirové víno bez přídatných látek (mimo bentonit) a s minimálním sířením (do 66,6 mg/l celkové SO2). Při hospodaření se obecně upřednostňují biologické, fyzikální a mechanické postupy před chemickým. Jedním z nejdůležitějších momentů v přirozeném vývoji vína je velmi citlivá práce s oxidem siřičitým.

Připravili: Jaroslav Osička, Miloš Michlovský, František Mádl, Lubomír Glos, Bogdan Trojak a Luboš Osička.

K náhledu kritéria podrobněji:
- vinice obhospodařovány v režimu integrované produkce (IP) a přísnějším (BIO, BD, Charta Autentistů, …)
- vína ročníku 2013 a starší
- suchá vína s obsahem redukujících cukrů max. 4 g/l
- obsah veškeré SO2 max. 66,6 mg/l
- u vín se toleruje jemný závoj (kal)
- minimální velikost šarže 100 lahví, celá šarže je do termínu odevzdání vzorku nalahvována